srenfrderu

Резервација карата

051/314-006

Радно вријеме

08.00h - 20.00h

Радно вријеме (субота)

17.00h - 20.00h

Народно позориште Републике Српске наставља онлајн приказивање својих представа преко званичног Јутјуб канала Позоришта, са линковима који ће бити постављени на званичну Фејсбук страницу и Твитер налог Позоришта. Представе ће бити активне седам дана, како би се омогућило свим заинтересованима да их погледају, након чега ће бити уклоњене. Драга публико, пред вама је репертоар за период од 13. до 17. априла.

Понедјељак 13. април са почетком у 20.00 часова „Звијезда је рођена“.

Сриједа 15. април са почетком у 20.00 часова „Хасанагиница“.

Петак 17. април са почетком у 20.00 часова „Разред“.

Народно позориште Републике Српске најављује наставак онлајн приказивања својих представа преко званичног Јутјуб канала Позоришта, са линковима који ће бити постављени на званичну Фејсбук страницу и Твитер налог Позоришта. Представе ће бити активне седам дана, како би се омогућило свим заинтересованима да их погледају, након чега ће бити уклоњене. Драга публико, пред вама је репертоар за период од 6. до 10. априла.

Понедјељак 6. април са почетком у 20.00 часова „Женидба и удадба“.

Сриједа 8. април са почетком у 20.00 часова „Ревизор“.

Петак 10. април са почетком у 20.00 часова „Пигмалион“.

Народно позориште Републике Српске, поводом прекида играња представа пред публиком због ванредне ситуације проузроковане ширењем вируса корона, најављује наставак онлајн приказивања својих представа преко званичног Јутјуб канала Позоришта, са линковима који ће бити постављени на званичну Фејсбук страницу и Твитер налог Позоришта. Представе ће бити активне седам дана, како би се омогућило свим заинтересованима да их погледају, након чега ће бити уклоњене. Како бисмо вам боравак код куће учинили што пријатнијим и овај прекид позоришног живота што краћим, за почетак смо одлучили да вам у току наредне недјеље прикажемо три снимка наших представа.

Понедјељак 30. март са почетком у 20.00 часова „Дивље месо“.

Сриједа 1. април са почетком у 20.00 часова „Стаза дивљачи“.

Петак 3. април са почетком у 20.00 часова „Породичне приче“.

Свjeтски дaн пoзoриштa прoслaвљajу тeaтaрскe кућe ширoм плaнeтe oд 1962. гoдинe. Међународни позоришни институт (ITI) oргaнизуje oбиљeжaвaњe oвoг вaжнoг прaзникa нa дaтум кaдa je oтвoрeн Teaтaр нaциja у Пaризу. Свaкe гoдинe нa oвaj дaн пoзoриштa у свиjeту, нaциoнaлни цeнтри Meђунaрoднoг пoзoришнoг институтa и цjeлoкупнa интeрнaциoнaлнa тeaтaрскa зajeдницa oргaнизуjу рaзнe aктивнoсти, oд кojих je нajвaжниja трaдициoнaлнa мeђунaрoднa пoрукa, кojу нa пoзив Институтa пишe пoзoришнa личнoст свjeтскoг углeдa. Пoрукa сe прeвoди нa вишe дeсeтинa jeзикa, читa прeд хиљaдaмa глeдaлaцa у пoзoриштимa, штaмпa и eмитуje у нoвинaмa, чaсoписимa, рaдиo и TВ стaницaмa нa свим кoнтинeнтимa. Свjeтски дaн пoзoриштa приликa je зa пoзoришнe ствaрaoцe дa пoдсjeтe jaвнoст нa снaгу сцeнских умjeтнoсти, и ствaрaлaштвa кoje прoизилaзи из кoлeктивнoг крeaтивнoг чинa. Народно позориште Републике Српске ће за Свјетски дан позоришта, у складу са ванредним мјерама проглашеним због сузбијања ширења вируса корона, у петак 27. марта са почетком у 20.00 часова, онлајн приказати снимак своје представе „Четрнаеста“, аутора, драматурга представе и редитеља Ане Ђорђевић. Снимак представе биће емитован на Јутјуб каналу Позоришта, са линковима на службеној Фејсбук страници НПРС, и Твитер налогу Народног позоришта Републике Српске.

Порука је у цјелости преузета од Стеријиног позорја.

Народно позориште Републике Српске, поводом прекида играња представа пред публиком због ванредне ситуације проузроковане ширењем вируса корона, најављује онлајн приказивање својих представа преко званичног Јутјуб канала Позоришта, са линковима који ће бити постављени на званичну Фејсбук страницу и Твитер налог Позоришта. Представе ће бити активне седам дана, како би се омогућило свим заинтересованима да их погледају, након чега ће бити уклоњене. Како бисмо вам боравак код куће учинили што пријатнијим и овај прекид позоришног живота што краћим, за почетак смо одлучили да вам у току наредне недјеље прикажемо три снимка наших представа.

Понедјељак 23. март са почетком у 20.00 часова „Радничка хроника“.

Сриједа 25. март са почетком у 20.00 часова „Зоолошка прича“.

Петак 27. март са почетком у 20.00 часова „Четрнаеста“.