srenfrderu

Резервација карата

051/314-006

Радно вријеме

08.00h - 20.00h

Радно вријеме (субота)

17.00h - 20.00h

Стручнo нaучни скуп Кaквa je будућнoст тeaтрa “Teaтaр и идeнтитeт II” oдржaн je нa Висoкoj шкoли “Banja Luka College”. Скуп сe вeћ трaдициoнaлнo oдржaвa у oквиру Teaтaр фeстa Пeтaр Кoчић. Пoрeд брojних увaжeних културних рaдникa, учeшћe су узeли и прoфeсoри BLC-a, кao и Aлумни oвe шкoлe aли и трeнутни студeнти. Кao и прeтхoдних гoдинa oргaнизaтoри скупa су Нaрoднo пoзoриштe РС, Aкaдeмиja умjeтнoсти Бaњa Лукa и Banja Luka College.

Mинистар просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић примила је данас умјетнички тим окупљен око XXII Театар феста „Петар Кочић“ 2019. на челу са директором Народног позоришта Републике Српске Ненадом Новаковићем.

Градоначелник Бање Луке Игор Радојичић, примио је у уторак 4. јуна делегацију Народног позоришта Републике Српске и Театар феста, предвођену директором НПРС Ненадом Новаковићем, и умјетничким директором Владимиром Ђорђевићем. На састанку је било говора о континуираној подршци Града Бања Лука националном театру Српске, и подршци у реализацији Театар феста. На састанку су били присутни чланови жирија и селектори Театар феста, и Фестивала монодраме младог глумца.