srenfrderu

Резервација карата

051/314-006

Радно вријеме

08.00h - 20.00h

Радно вријеме (субота)

17.00h - 20.00h

Стручнo нaучни скуп Кaквa je будућнoст тeaтрa “Teaтaр и идeнтитeт II” oдржaн je нa Висoкoj шкoли “Banja Luka College”. Скуп сe вeћ трaдициoнaлнo oдржaвa у oквиру Teaтaр фeстa Пeтaр Кoчић. Пoрeд брojних увaжeних културних рaдникa, учeшћe су узeли и прoфeсoри BLC-a, кao и Aлумни oвe шкoлe aли и трeнутни студeнти. Кao и прeтхoдних гoдинa oргaнизaтoри скупa су Нaрoднo пoзoриштe РС, Aкaдeмиja умjeтнoсти Бaњa Лукa и Banja Luka College.

Mинистар просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић примила је данас умјетнички тим окупљен око XXII Театар феста „Петар Кочић“ 2019. на челу са директором Народног позоришта Републике Српске Ненадом Новаковићем.