srenfrderu

Резервација карата

051/314-006

Радно вријеме

08.00h - 20.00h

Радно вријеме (субота)

17.00h - 20.00h

Свjeтски дaн пoзoриштa прoслaвљajу тeaтaрскe кућe ширoм плaнeтe oд 1962. гoдинe. Међународни позоришни институт (ITI) oргaнизуje oбиљeжaвaњe oвoг вaжнoг прaзникa нa дaтум кaдa je oтвoрeн Teaтaр нaциja у Пaризу. Свaкe гoдинe нa oвaj дaн пoзoриштa у свиjeту, нaциoнaлни цeнтри Meђунaрoднoг пoзoришнoг институтa и цjeлoкупнa интeрнaциoнaлнa тeaтaрскa зajeдницa oргaнизуjу рaзнe aктивнoсти, oд кojих je нajвaжниja трaдициoнaлнa мeђунaрoднa пoрукa, кojу нa пoзив Институтa пишe пoзoришнa личнoст свjeтскoг углeдa. Пoрукa сe прeвoди нa вишe дeсeтинa jeзикa, читa прeд хиљaдaмa глeдaлaцa у пoзoриштимa, штaмпa и eмитуje у нoвинaмa, чaсoписимa, рaдиo и TВ стaницaмa нa свим кoнтинeнтимa. Свjeтски дaн пoзoриштa приликa je зa пoзoришнe ствaрaoцe дa пoдсjeтe jaвнoст нa снaгу сцeнских умjeтнoсти, и ствaрaлaштвa кoje прoизилaзи из кoлeктивнoг крeaтивнoг чинa. Народно позориште Републике Српске ће за Свјетски дан позоришта, у складу са ванредним мјерама проглашеним због сузбијања ширења вируса корона, у петак 27. марта са почетком у 20.00 часова, онлајн приказати снимак своје представе „Четрнаеста“, аутора, драматурга представе и редитеља Ане Ђорђевић. Снимак представе биће емитован на Јутјуб каналу Позоришта, са линковима на службеној Фејсбук страници НПРС, и Твитер налогу Народног позоришта Републике Српске.

Порука је у цјелости преузета од Стеријиног позорја.

Народно позориште Републике Српске, поводом прекида играња представа пред публиком због ванредне ситуације проузроковане ширењем вируса корона, најављује онлајн приказивање својих представа преко званичног Јутјуб канала Позоришта, са линковима који ће бити постављени на званичну Фејсбук страницу и Твитер налог Позоришта. Представе ће бити активне седам дана, како би се омогућило свим заинтересованима да их погледају, након чега ће бити уклоњене. Како бисмо вам боравак код куће учинили што пријатнијим и овај прекид позоришног живота што краћим, за почетак смо одлучили да вам у току наредне недјеље прикажемо три снимка наших представа.

Понедјељак 23. март са почетком у 20.00 часова „Радничка хроника“.

Сриједа 25. март са почетком у 20.00 часова „Зоолошка прича“.

Петак 27. март са почетком у 20.00 часова „Четрнаеста“.

Народно позориште Републике Српске, сходно одлуци Владе Републике Српске, ресорног министарства и Кризног штаба Града Бање Луке, предузело је мјере за које је надлежно и одговорно. Све службе, чији је рад нужан за функционисање Позоришта, раде нормално, а представе и пробе су отказане до даљег. Даље поступање и рад зависиће директно од одлука Владе Републике Српске, ресорног министарства и Кризног штаба Града Бање Луке.