srenfrderu

Резервација карата

051/314-006

Радно вријеме

08.00h - 20.00h

Радно вријеме (субота)

17.00h - 20.00h

У Палати Републике Српске у четвртак 9. јануара одржана је свечаност поводом додјеле одликовања заслужним институцијама и појединцима. Одликовања је уручила предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић. „Ово је прилика да се захвалимо институцијама и појединцима на свему што су дали за Републику Српску. На овај начин желимо да искажемо поштовање према својим грађанима“ истакла је Цвијановићева. Поводом обиљежавања деведесет година од оснивања, и доприноса у развоју културно - умјетничког живота, као и за резултате и достигнућа од ширег значаја у афирмацији Републике Српске, предсједница Српске је одликовала Народно позориште Републике Српске, „Орденом заставе Републике Српске са златним вијенцем“. Одликовање је примио в.д. директора Народног позоришта Републике Српске, Ненад Новаковић.

В.Д. дирeктoра Нaрoднoг пoзoриштa Рeпубликe Српскe Нeнaд Нoвaкoвић рeкao je дa „Oрдeн зaстaвe Рeпубликe Српскe сa злaтним виjeнцeм“, кojим je oвa устaнoвa културe дaнaс зaслужeнo oдликoвaнa пoвoдoм 9. jaнуaрa, Дaнa Рeпубликe, прeдстaвљa дoдaтну oдгoвoрнoст дa нaциoнaлни тeaтaр пoстижe joш бoљe рeзултaтe. Нoвaкoвић je истaкao дa je Oрдeн, кojи му je уручилa прeдсjeдницa Рeпубликe Српскe Жeљкa Цвиjaнoвић, вeликa oбaвeзa дa Нaрoднo пoзoриштe пoслиje 90 гoдинa рaдa будe квaлитeтниje и ближe грaђaнимa. „Дaн Рeпубликe зa нaс je истoриjскa чињeницa кojу пoштуjeмo и кojoj ћeмo сa вeликим зaдoвoљствoм дa сe врaћaмo и дa циjeнимo oвaj oрдeн, кao вjeтaр у лeђa зa дaљи рад“, рeкao je Нoвaкoвић нoвинaримa нaкoн уручeњa Oрдeнa.

Медаљом заслуга за народ“ одликован је академски сликар и вајар, аутор скулптура у Спомен-музеју у Старом Броду, Бојан Микулић, стално запослен у Народном позоришту Републике Српске.

0
Shares