srenfrderu

Резервација карата

051/314-006

Радно вријеме

08.00h - 20.00h

Радно вријеме (субота)

17.00h - 20.00h

Двадесети Театар фест „Петар Кочић“  (2017. године), утицао је на избор теме трећег по реду Стручно-научног скупа. Преиспитивање сталне димензије будућности, с једне, и приступâ, односâ и ставова о театру и идентитету, у свој сложености сваког понаособ и у њиховом узајамном преплитању у свим сегментима, с друге стране, уобличено је у тему „Каква је будућност театра? – Театар и идентитет“.

Тема је отворила широк спектар питања, али и приступâ – од теоријског до конкретних примјера из праксе и њиховог презентовања.       

У истраживању односа театра и идентитета, акценат је стављен на:

-        „Театар“ и његов идентитет у смислу у којем њемачка театрологија говори о позоришном бићу (Theaterwesen), преко формулисања Идентитета током сезоне 2015/2016.  у Битеф театру , Београд, до приступа по којем је идентитет  „срце ствари“ (Позоришни фестивал „Театар у једном дејству“, Младеновац)

-        Театар подразумијева, између осталог, идентитет ове умјетности, позоришне представе, театарских стваралаца, појединца који као гледалац саучествује у театарском чину (до мноштва појединачних идентитета повезаних са театарским стваралаштвом – нпр. визуелни идентитет поједине позоришне куће или визуелни идентитет позоришне представе, итд.)

-        Комплексност приступа којим је сагледавано вјероватно најзначајније, суштинско питање Театра и Идентитета (праћено на нивоу историје, теорије и праксе), намеће и разматрање суштинских одредница: цивилизацијски идентитет, културни и културолошки идентитет, национални идентитет, лингвистички идентитет, визуелни идентитет, социолошки идентитет, социјални идентитет и друго.

Овај Стручно-научни скуп окупио је истакнуте позоришне ствараоце из практичног и/или научно-истраживачког рада у театру. Резултирао је значајним доприносом валоризовању свеукупног, интердисциплинарног поимања театарске умјетности.

0
Shares