srenfrderu

Резервација карата

051/314-006

Радно вријеме

08.00h - 20.00h

Радно вријеме (субота)

17.00h - 20.00h

Народно позориште Републике Српске, Бања Лука, од 1998. године организује Театар фест (од 2008 . године Театар фест „Петар Кочић“). Поред главног програма (позоришне представе), заступљени су и други, пратећи програми.

Године 2015. направљен је значајан искорак у организовању програмских садржаја Театар феста „Петар Кочић“. Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Бања Лука и  BLC (Banja Luka College), реализовали су први Стручно-научни скуп.

Ова манифестација нема карактер искључиво научног сагледавања појединих сегмената театарског стварања. Значајно је учешће дјелатника из праксе, па промишљање театарске умјетности  и размјена искустава на тај начин добијају на квалитету, разноврсности приступâ и свеобухватности.

С праксом организације и реализовања Стручно-научних скупова настављено је и наредних година, те је тако утемељен још један стални пратећи програм Театар феста „Петар Кочић“.

Први дио теме истиче димензију будућности и пројектовање могућег и пожељног развитка у театру 21. вијека. Представља сталну одредницу ових театарских окупљања. Сваке године стављен је акценат на неку од тема карактеристичних за савремени али и општи развој позоришне умјетности - Куда иде традиционални театар? (2015), Продукција савременог театра (2016), Театар и идентитет (2017), Фестивали у култури (2018).

Радови презентовани на Стручно-научном скупу, бивају објављени у Часопису „АГОН“ (Часопис за позориште и визуелне комуникације), чији су издавачи Народно позориште Републике Српске и Академија умјетности Бања Лука.

0
Shares