Обавјештење учесницима на Конкурсу за пријем глумца/ице

 

УЧЕСНИЦИМА НА КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ГЛУМЦА/ИЦЕ
(објављеном у „Гласу Српске“, дана 12.09.2018. године)


Захваљујемо Вам се на учешћу у Конкурсу за пријем у радни однос глумац/ица (1 извршилац) у Јавну установу Народно позориште Републике Српске (објављеном у дневном листу - „Гласу Српске“, дана 12.09.2018. године), те Вас обавјештавамо да је Комисија за спровођење предметног конкурса, у саставу: Љубиша Савановић - предсједник, Жељко Еркић - члан и Сњежана Штикић - члан, у стручном извјештају, једногласно предложила директору Позоришта, да на радно мјесто: глумац/ица, по основу уговора о раду на одређено вријеме, у складу са Законом о позоришној дјелатности, буде примљена кандидаткиња Белинда Божичковић. (Директор Позоришта је у потпуности усвојио извјештај комисије.)

Комисија за спровођење предметног конкурса утврдила је сљедеће:

- У остављеном року, на Конкурс се пријавило укупно 5 (пет) кандидата.

- Констатовано је да пријављени кандидати у потпуности испуњавају опште и посебне услове Конкурса и са њима је обављена провјера стручног знања (аудиција) и разговор са Комисијом, дана 01.10.2018. године у 10.00 часова у згради Позоришта. Кандидаткиња Милица Димитрић, није се појавила на провјери стручног знања кандидата.

- Након укупног тестирања кандидата, Комисија је једногласно констатовала да је кандидаткиња Белинда Божичковић, најбољи кандидат за пријем у радни однос.

(Дио извода из извјештаја комисије: „Најсигурнију, најпрецизнију и занатски најбољу интерпретацију све три спремљене тачке, по нашем увјерењу, показала је Белинда Божичковић. Ова глумица која већ игра у неколико представа Народног позоришта, као и у представама других бањалучких позоришта, показала је да има све оне потребне особине које треба да красе једног глумца у колективу попут Народног позоришта.

Белинда Божичковић се током овог конкурса представила као врло потентна, самоувјерена и даровита кандидаткиња која поред професионалних квалитета посједује и људске квалитете - спремност на сарадњу, благост и људску топлину. Такође, усуђујемо се рећи да је Белинда Божичковић прележала дјечије глумачке болести, те је врло мудро и сврсисходно градила своје монологе не падајући у афектацију, рјешавајући монологе са интресантним и другачијим средствима. У колективу попут Народног позоришта врло је важно да глумац, а и сваки други умјетнички сарадник, буде спреман на сарадњу и рад у групи јер у супротном може да угрози процесе рада.“)

Уколико сматрате да је током поступка јавног избора кандидата повређено Ваше право на равноправну, активну и правичну конкуренцију у поступку одабира кандидата, можете уложити жалбу у року од 8 (осам) дана, од дана објављивања овог обавјештења на званичној интернет страници ЈУ Народно позориште Републике Српске.

Жалба се подноси Управном одбору Народног позоришта Републике Српске, на адресу ЈУ Народно позориште Републике Српске, Ул. краља Петра I Карађорђевића бр. 78, 78000 Бања Лука.


Add this to your website

 

                                             

Grad-Banja-Luka

mtel logo

 

 

 

bel-tv

 

nezavisne-novine-logo

 

radio-nes-logo

Kontakt logo-01 sajt