Зоран Ђерић - селектор XXII Театар феста "Петар Кочић" 2019.

 

На основу члана 24. став 1. тачка 1. Закона о позоришној дјелатности („Сл. гласник РС“ број: 25/02) и на основу члана 49. став 1. алинеја. 2. Статута ЈУ Народно позориште Републике Српске, директор Позоришта д о н о с и:

О Д Л У К У

 

о именовању селектора позоришног фестивала Театар фест „Петар Кочић“ 2019. године

I
Овом одлуком именујем господина Зорана Ђерића, театролога и књижевника из Новог Сада (Република Србија), за селектора Tеатар феста „Петар Кочић“ 2019. године, који ће се одржати у првој половини јуна 2019. године, у згради Народног позоришта Републике Српске у Бањој Луци.

II
Селектор је обавезан најкасније до дана 15.04.2019. године, погледати све представе пријављене на Конкурс и изабрати, по стручном мишљењу, оне које својим квалитетом завређују да буду изведене на Tеатар фесту „Петар Кочић“ 2019. године, сачинити извјештај о своме раду, са образложењем својих одлука и доставити га директору Позоришта.

III
Ауторски хонорар, путни трошкови и друга права и обавезе селектора, биће дефинисани посебним уговором, који ће се закључити са селектором, након ступања на снагу ове одлуке.

IV
Одлука ступа на снагу даном доношења.


Add this to your website

 

                                             

Grad-Banja-Luka

mtel logo

 

 

 

bel-tv

 

nezavisne-novine-logo

 

radio-nes-logo

Kontakt logo-01 sajt