Из говора првог бана

Из говора првог бана Врбаске бановине господина Светислава Милосављевића на отварању Народног позоришта Врбаске бановине18.10.1930. године у Бањој Луци.

 


"[...]И у низу предузетих мера за боље просвећивање родољубивих Крајишника иза подизање њиховог културног нивоа - стварање бановинског позоришта заузима без сумње видно место.

Послеприлично великих тешкоћа, разних довијања и журних припрема, Управа бановине је најзад успела да створи народнопозориште за своју бановину које у име Божје још вечерас почиње свој благотворни рад.

Понашем скромном мишљењу, то је велика културна тековина несамо за Бању Луку, каосредиште Банске управе, него и за цело подручје бановине.

Позоришнауметност у Босни и Херцеговини за време четрдесетогодишње аустро-мађарске владавине била је одстране управљача угњетавана и одбацивана, јер се знало даби она у оквиру националног репертоара имала снажан утицај на народни дух.

Ипошто се тај недостатак морао на неки начин намирити, остављено је на вољу појединцима да уводе цензурисане филмове, кафанске музике и циркусе,или да организују дилетантска позоришна друштва, која нису била у стању да одговоре постављеном циљу.

Свакакоиз тих разлога, наша родољубива Бања Лука није могла у тешким временима под окупацијомда стекне довољан број правихпријатеља позоришне уметности, ни да добије своје сталнопозориште. Овде смо, дакле, морали почети изнова, јер позоришне традиције непостоје, или су тако незнатне, да ни у колико не могу припомоћи отклањању тешкоћа, на којемора наилазити свака нова установа ове врсте.

 Народнопозориште, уопште узев, једна је од најважнијих установа за васпитање народа и омладине, оно је управо пиониркултуре, уметности и народне мисли. Према томе, може се већ слутити,од каквог ће значаја то позориште бити за Врбаску бановину, која на целојсвојој територији од 20 000 километара квадратних - 11 година по ослобођењу - нема ниједног ни државног ни приватногпозоришта, ни ма какве друге сличне институције.

Изато ја желим још вечерас у овој свечаној прилици да подвучем, да је управа бановине при стварању ове културнеустанове стала пре свега на гледиште да Народно позориште Врбаске бановине имада буде луча просветене само седишту управе бановине - Бањој Луци, већ исвима осталим градовима и варошицама из подручја бановине, које ће оно -позориште - по једном утврђеном реду и с времена на време обилазити.

Затим,управа бановине сматра да Народно позориште Врбаске бановине из многих обзирамора да буде не само установа за дистракцију и уживање у уметности, већ и национално жариште прворедног значаја.

Наше Народно позориште служиће, дакле, целој бановини као храм , укоји ће долазити и грађани и наша дична омладина, наша узданица, да се напаја узвишеним, племенитим и најлепшим националним идејама. Ту ће се налазити и црпети душевна храна и оплемењивати срце идуша. Ради тога је ова установа и једна национална светиња.  

Кодстарих Јелина, који су европским народима дали узоре за стварање у свима областима људског интереса, позориште се родило изБожје службе, из вере, којаје мати свих осталих уметности. Велики углед јелинске драмске књижевности, која се сматра као синтеза њиховог целокупног стварања, и данас најбоље показује како требасхватити позоришну уметност и њен значај зачовечанство.

Али, очевидно је, да обзиром на садашње прилике у нашојуједињеној и јединственој држави у којој југословенска идеологијатријумфује на свим странама и има тако снажан корен у народу - та просветнаулога нашег позоришта не мора бити од штете по његов највиши смер, по уметност, па с тога с правом очекујемо да се нашепозориште увек одржава на потребној висини и да поред осталог што боље васпитава књижевно-уметнички укус своје публике.

Ето, са таквим погледима ми смо радили на стварању овог позоришта, па убеђени, да ће се наше жеље и испунити за добро и за корист честитих и ваљаних Крајишника - ја у име целе Банске управе честитам одабраним и примљеним уметницама и уметницима прво ступање пред вас желећи им најлепши успех [...]" *

 

______________________________

* Преузето из књиге Светислава Т. Милосављевића "Сусрети са краљем".


Add this to your website

 

                                             

Grad-Banja-Luka

mtel logo

 

 

 

bel-tv

 

nezavisne-novine-logo

 

radio-nes-logo

Kontakt logo-01 sajt