ОБАВЈЕШТЕЊЕ УЧЕСНИЦИМА НА КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ ГЛУМЦА - ПРИПРАВНИКА

 
УЧЕСНИЦИМА НА КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ГЛУМЦА - ПРИПРАВНИКА У ЈУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

(објављеном у „Гласу Српске“, дана 28.12.2016. године)

ПРЕДМЕТ: Обавјештење, -

Поштовани/е,

Захваљујемо Вам се на учешћу на конкурсу за пријем у радни однос глумца - приправника у ЈУ Народно позориште Републике Српске (објављеном у дневном листу - „Глас Српске“, дана 28.12.2016. године), те Вас обавјештавамо да је Комисија за спровођење предметног конкурса, у свом стручном извјештају/одлуци, једногласно предложила директору Позоришта, да на радно мјесто: глумац - приправник, по основу уговора о приправничком стажу на одређено вријеме, буде примљен кандидат:
- Данило Керкез.

(Директор Позоришта је у потпуности усвојио Одлуку комисије.)

Комисија за спровођење предметног конкурса, након тестирања кандидата, разговора с њима и практичне провјере глумачких знања за занимање глумац - приправник, једногласно је констатовала да је Данило Керкез најбољи кандидат за пријем у радни однос. Наиме, кандидат Данило Керкез је на провјери стручног знања показао завидне глумачке способности, са добром дикцијом, израженом, јасном емоцијом, те је успио кроз своје монологе да испуни све захтјеве комисије. Велики квалитет Данила Керкеза је брзо схватање и разумијевање редитељских индикација. Са свим тим личним квалитетима које посједује, Данило Керкез показао се као најбољи кандидат за упражњено предметно радно мјесто. Уколико сматрате да је током поступка јавног избора кандидата повријеђено Ваше право на равноправну, активну и правичну конкуренцију у поступку одабира кандидата, можете уложити жалбу у року од 8 (осам) дана, од дана објављивања Обавјештења на званичној интернет страници ЈУ Народно позориште Републике Српске. Жалба се подноси Управном одбору Народног позоришта Републике Српске, на адресу ЈУ Народно позориште Републике Српске, Ул. краља Петра I Карађорђевића бр. 78, 78000 Бања Лука.

С поштовањем,

Достављено:                                                                                                                                                                                                                        Д и р е к т о р:
1. наслову                                                                                                                                                                                                                      ___________________
2. www.np.rs.ba                                                                                                                                                                                                                   Ненад Новаковић
3. а/а


Add this to your website

 

                                             

Grad-Banja-Luka

mtel logo

 

 

 

bel-tv

 

nezavisne-novine-logo

 

radio-nes-logo

Kontakt logo-01 sajt